Billigaste psykologerna online

Vår lista över billiga och gratis onlinetjänster för dig som vill komma i kontakt med en psykolog online via video, röst eller chat.

Idag lider en stor del av befolkning av psykisk ohälsa vilket gör online psykologer allt viktigare som ett alternativ till klassiska psykologtjänster. Till en psykolog kan du vända dig med funderingar och frågor inom exempelvis hälso- och sjukvård, skola, arbetsliv och många andra områden. En psykolog arbetar med enskilda individer och med grupper i livets alla skeden. Det kan handla om samtal kring ens barns utveckling, äktenskap eller att utvecklingen av dig själv eller relationerna till dina närmaste. Många hamnar också i olika typer av krissituationer då stöd av en psykolog kan hjälpa den krisdrabbade tillbaka till ett fungerande liv.

Om
Kry erbjuder vårdmöte med läkare samt psykolog.
Pris
Ett digitalt vårdmöte hos KRY är vanligtvis avgiftsfritt. Du informerars annars innan påbörjat möte. Frikort gäller.

Så funkar ett digitalt läkarbesök hos Kry.

Läkarbesök i din mobil eller surfplatta. Via KRY kan du få hjälp med besvär och symtom som går bra att diagnostisera utan fysisk undersökning. Här kan du enkelt träffa läkare via video, på en tid och plats som passar dig, via din smartphone eller surfplatta. För att boka ett läkarmöte, ladda ner appen KRY och logga in med Mobilt BankID. Bedömer läkaren att du är i behov av medicin eller vidare vård får du recept eller remiss i samband med mötet. Kry's läkare kan skriva sjukintyg under förutsättning av inget behov av fysisk undersökning krävs för intyget. Det är sedan upp till varje enskild läkare att göra en individuell bedömning av dig som patient.

Om
MinDoktor erbjuder vårdmöte med läkare, psykolog, fysioterapeut samt barnmorska.
Pris
Ett vårdmöte hos Min Doktor är avgiftsfritt. Frikort gäller.

Så funkar ett digitalt läkarbesök hos Min Doktor.

Min Doktor erbjuder läkarbesök över nätet, dygnet runt. Deras läkare använder sig främst av skriftlig icke simultan kommunikation med patienten, har strukturerad datainsamling och diagnostik till hjälp för att ställa diagnos.
Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Sedan de startade har deras specialistläkare hanterat över 500 000 patientärenden.

Om
Doktor24 erbjuder vårdmöte med läkare, psykolog och fysioterapeut.
Pris
Ett vårdmöte hos Doktor24 är vanligtvis avgiftsfritt.

Så funkar ett digitalt läkarbesök hos Doktor24.
 

Hos Doktor24 kan du chatta med läkare dygnet runt. Varje besök börjar som chatt och övergår sedan till ett videosamtal om läkaren behöver se dig för att göra en bedömning. När du fått svar på dina frågor, fått eventuellt recept eller intyg och känner dig nöjd avslutas samtalet. Du kan träffa läkare eller psykologer online, få kostnadsfria egenvårdsråd av en sjuksköterska eller bli guidad till en vårdcentral om det behövs.

Om
Doktor.se erbjuder vårdmöte med läkare, barnmorska samt psykolog.
Pris
Ett vårdmöte hos Doktor.se är gratis.

Så funkar ett digitalt läkarbesök hos Doktor.se.

Doktor.se ger dig snabbt trygg och säker vård genom deras app. Doktor.se har även samarbete med vårdcentraler. De erbjuder kontakt med kvalificerad vårdpersonal, såsom sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor (t.ex. barnmorska), läkare och psykologer.

Om
MediCheck erbjuder vårdmöte med läkare dietister och psykologer.
Pris
Ett vårdbesök hos MediCheck kostar 150 kronor för chatt och 450 kronor för videosamtal.

Så funkar ett digitalt läkarbesök hos Medichek.

Du kan välja att boka en tid med en specialistläkare, psykolog eller dietist utifrån ditt behov. Du kan välja en specialist som kan hjälpa dig med specifika problem som till exempel psykisk ohälsa, mag-tarmsjukdom, hudsjukdom, eller problem med sköldkörteln. Du har även möjlighet att välja läkare som talar ditt språk och om du föredrar att träffa en manlig eller kvinnlig läkare.

Om
Mindler erbjuder vårdmöte med psykolog.
Pris
Ett vårdmöte hos Mindler kostar 100 kronor.

Så funkar ett digitalt psykologbesök hos Mindler.


Mindler är en digital vårdgivare och startades med visionen att alla ska få möjligheten att träffa en psykolog på lika villkor; oavsett var man bor eller vilka ekonomiska förutsättningar man har. Idag arbetar över 100 legitimerade psykologer hos Mindler och sedan starten har de hjälpt tusentals människor att få en professionell kontakt, helt utan väntetider och till vanlig patientavgift. Idag är Mindler Sveriges största digitala psykologmottagning.

Om
Doctasia erbjuder vårdmöte med läkare och psykolog.
Pris
Ett vårdmöte hos Doctasia är kostandsfritt för dig mellan 0-18 eller för dig över 85. För övriga kostar ett vårdmöte 200 kronor.

Så funkar ett digitalt läkarbesök hos Doctasia.

Doctasia erbjuder kvalificerad hjälp av läkare. Ladda ned appen, välj tjänst, beskriv dina besvär och bli uppringd direkt i appen. Få behandlingsplan, recept eller remiss.

Om
PrataMera erbjuder vårdmöte med psykolog
Pris
tt vårdmöte hos PrataMera är kostnadsfritt för dig under 20 år. För övriga kostar det 100 kronor.

Så funkar ett digitalt psykologbesök hos PrataMera.

Pratamera erbjuder e-hälsovård och traditionell vård för psykisk ohälsa. Psykologer och terpeuter med bred kompetens och lång erfarenhet av primärvård och psykiatri och när de inte arbetar på Prata mera så hjälper de människor inom den traditionella sjukvården i Sverige.

Om
Psykolog Online erbjuder vårdmöte med psykolog.
Pris
Priser varierar mellan 400 och 1200 kronor beroende på tjänst. Paketpriser erbjuds även.

Så funkar ett digitalt psykologbesök hos Psykolog Online.


Psykolog Online erbjuder terpi inom områden såsom spelmissbruk, depression, ångest och stress. Besöken kan göras över bland annat telefon, chatt samt videosamtal online. 

Om
Framtidsfokus erbjuder vårdmöte med psykolog.
Pris
Ett vårdmöte hos Framtidsfokus kostar 995 kronor.

Så funkar ett digitalt psykologbesök hos Framtidsfokus.


Framtidsfokus använder sig av programmet "Zoom" för sina onlie-möten. Det går dock även att hålla mötet via Facetime eller SKype. Framtidsfokus är en privatpraktiserande psykolog och första mötet är 90 minuter och följande möten är 60 minuter långa.