Om urinvägsinfektion

Vad är Urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektion orsakas främst av bakterier som kommit in i urinröret och vidare upp i urinblåsan. Blåskatarr är en av de vanligaste formerna av urinvägsinfektion. Om du har blåskatarr är det vanligt att du behöver kissa oftare än vanligt. Sveda kan uppstå när du kissar. Besvären avtar i regel efter några dagar. När bakterier tar sig in i urinvägarna kan du alltså få en urinvägsinfektion. Infektionen stannar oftast i urinröret och urinblåsan vilket då kallas blåskatarr. Om bakterierna sprider sig upp till njurarna och njurbäckenet kallas det njurbäckeninflammation.

Symtom

Något eller flera av följande besvär kan vara tecken på blåskatarr:

  • Du behöver ofta kissa.
  • Du kan känna sveda när du kissar samt precis efteråt.
  • Du kan ha ont i nedre delen av magen ovan urinblåsan.
  • Du kan känna dig frusen.
  • Du kan ibland finnas lite blod i urinen.
  • Det är inte vanligt med feber vid blåskatarr.

Något eller flera av följande besvär kan vara tecken på njurbäckeninflammation:

  • Du kan känna dig ordentligt sjuk.
  • Du har inte sällan feber och kan känna illamående.
  • Du har ofta ont ländryggen eller åt sidan i magen.
  • Du kan du även få samma symtom som vid blåskatarr.