Så känner du igen lunginflammation

Vad är Lunginflammation?

Vid en lunginflammation inflammeras delar av lungorna. Orsaken är oftast bakterier och behadlas ofta med antibiotika. Oftast blir man helt frisk inom någon månad, men för exempelvis äldre personer som redan är sjuka kan sjukdomen bli mer allvarlig.

Symtom

Lunginflammation kan ge olika symtom. Det är vanligt att du har några av följande symtom:

  • Du får en förkylning med som förvärras efter fyra till fem dagar.
  • Det gör ont när du andas djupt.
  • Du hostar upp slem som kan vara vitt, gult, grönt, brunt eller blodblandat.
  • Du är andfådd.
  • Långdragen hosta tillsammans med huvudvärk, trötthet och inte sällan feber kan också vara tecken på lunginflammation.

 

Du kan även få några av följande mer påtagliga symtom:

  • Febern kan ge skakningar eller frossa.
  • Du kan få andningssvårigheter.
  • Du kan bli förvirrad och omtöcknad.