Upptäck borrelia i tid

Vad är Borrelia?

Borrelia är en bakteriesjukdom som du kan få av fästingbett. Fästingar kan även ge sjukdomen TBE. Borrelia behandlas med antibiotika och ibland sprider sig sjukdomen till nervsystemet. Det kan även hända att sjukdomen når lederna. Tiden det tar att bli frisk varierer individuellt. Borrelia läker ofta av sig själv.

Symtom

Det kan hända att du inte märker att du har fått ett fästingbett, utan bara symptomen som är hudrodnad på platsen efter fästingbettet. Ytterligare en hudrodnad dyker upp oftast efter fyra veckor efter att du har bilvit biten

  • Hudrodnaden är störren än fem centimeter i diameter
  • Rodnaden växer med tiden
  • Formen kan varieras mellan oval, ringformad eller regelbunden
  • Färgen kan vara blek i mitten eller vara jämnt röd
  • Det kan klia och känslan av att det domnar kan uppstå
  • Du kan få vätskande sår eller utslag med blåsor

Du kan även få huvudvärk och strålningar ut i nacke, armar, rygg och ben. Du kan även få fler än en hudrodnad på kroppen samt utveckla en feber.

Viktigt

Ring genast 112 om känner: Huvudvärk, är stel i nacken och känner dig väldigt sjuk. Förlamning i ansiktet eller annan del av kroppen.