Vanliga symtom på bältros

Vad är bältros?
Bältros orsakas av samma virus som vattkoppor och är en infektionssjukdom. Ofta förekommande symtom är smärta samt blåsor på huden som ofta sitter likt ett bälte på ena sidan av kroppen. Smärtan kan vara långvarande. Ensast om du tidigare haft battkoppor kan du få bältros. Du kan däremot kan du inte bli smittad med bältros av att träffa någon som har vattkoppor.

Symtom

Vanliga symtom i samband med en förkyldning är att:
har ont i kinderna eller pannan, oftast mer på ena sidan
får snuva, som ofta rinner bakåt, och blir täppt i näsan, vanligtvis värre på ena sidan
får ett sämre luktsinne
får ont eller en känsla av tryck i tänderna i överkäken.
Du känner brännande smärta på huden
Du får vätskefyllda blåsor
Du utvecklar en feber
Du får huvudvärk
Du känner av trötthet och yrsel.
Du känner initialt ofta en brännande smärta inom ett område på huden. Huden kan också bli känslig för beröring. Du kan även bli yr, trött, få feber samt huvudvärk innan utslagen syns.